Představují mladí řidiči opravdový problém?

Pneu Stacho Vsetín » Novinky » Představují mladí řidiči opravdový problém? 

S železnou pravidelností nás média zásobují palcovými titulky typu „dva mladí lidé zemřeli v noci při autonehodě“, „mladí řidič dostal v zatáčce smyk a čelně se střetl s autobusem“, „18letý řidič nadýchal po nehodě přes 1 promile“. Do jaké míry jsou však mladí řidiči skutečně nebezpeční jak pro sebe tak pro své okolí? Mělo by smysl na příklad uvažovat o posunutí věkové hranice pro zisk řidičského průkazu či zavedení tzv. řidičáku na zkušenou?

Statistiky mluví (ne)jasně

Podle údajů ministerstva dopravy ČR způsobí „mladí řidiči“ s krátkou praxí až čtvrtinu veškerých dopravních nehod. Nejhorší situace je u mladých řidičů, mužů, ve věku od 18-24 let. Zde je dokonce riziko nehody čtyřnásobně vyšší než u žen ve stejné věkové kategorii. V této věkové skupině se taktéž mnohem častěji setkáváme s ignorací veškerých pravidel silničního provozu.

Statistiky je nutno brát s určitým nadhledem. Třebaže „oficiální“ údaje MVČR hovoří o čtvrtinovém podílu řidičů do 24 let na všech dopravních nehodách, v roce 2009 už to bylo „pouze“ 15 % (a to je ještě do této cifry započítán věk 18-25, nikoli 24). V dnešní době, kdy již není povinností volat policii při banálních nehodách, může tuto statistiku ovlivnit např. i skutečnost, že mladí řidiči u sebe mívají mnohem méně často formulář „Záznam o dopravní nehodě“. Z tohoto důvodu pak musejí častěji volat policii a snáze se dostávají do evidencí a statistik. I přesto se však dá s klidem konstatovat, že pravděpodobnost nehody je u mladých řidičů (zejména mužů) podstatně vyšší než u řidičů čtyřicátníků či padesátníků.

Proč mladí bourají více

Viníkem dopravní nehody bývá:

  • Neuvědomění si nebezpečí
  • Podcenění dopravní situace.
  • Přecenění svých řidičských a tělesných schopností (např. řízení i přes ospalost, při velmi špatné viditelnosti apod.).

Velice často se negativně projevuje nedostatek zkušeností, tendence zkoušet nové věci, nerozvážnost či třeba snaha udělat dojem.

Co na mladé řidiče chystají zákonodárci

Bohužel je neoddiskutovatelnou pravdou, že mladí způsobí každoročně řadu smrtelných nehod. Zda jim bývalo bylo možné zabránit, je jen spekulace. I tak se však v našich legislativních luzích a hájích začínají množit hlasy usilující o zpřísnění kritérií pro zisk a držení řidičského průkazu mladými lidmi.

Jednou z takových teoretických možností by mohl být institut řidičského oprávnění na zkoušku. V praxi by to fungovalo tak, že by mladý člověk mohl získat oprávnění již v 18 letech, nicméně po dobu 2 až 3 let by musel být na silnici obzvlášť ukázněný. Pokud by se na příklad dopustil výraznějšího překročení rychlosti, řidičský průkaz by mu byl automaticky odebrán a musel by znovu absolvovat autoškolu.

Podobný systém již funguje ve Francii a není vyloučeno, že bude aplikován i v ČR. Otázkou však zůstává, kterých motoristů se tato změna konkrétně dotkne (tzn. automaticky každého, kdo se uchází o řidičský průkaz, anebo pouze v problematické věkové kategorii 18-25 let).). Jednou z mnoha dalších možností je např. snížení maximální povolené rychlosti na dálnici pro mladé na 110 km/h. Institut se již osvědčil v řadě zemí západní Evropy. Pokud však k této legislativní změně přece jen dojde (nejspíš tomu tak však nebude v tomto volebním období), budeme vás ihned informovat.

Řízení v doprovodu

Poměrně zajímavý, i když pravděpodobně okrajový koncept týkající se řízení mladých lidí je tzv. Accompanied Driving – řízení vozidla osobou mladší 18 let za „doprovodu“ školené osoby. V současnosti je zcela vyloučeno, aby za volant sedla osoba mladší 18 let. Pokud by však došlo k uzákonění „asistovaného řízení“, bude možné se v ostrém provozu setkat i s řidiči ve věku 17 (16) let.

Ti však budou muset být po dobu jízdy pod dozorem školené osoby, která bude muset mít speciální zkoušku či certifikát (nebude stačit pouhá přítomnost této osoby). I tito mladí řidiči budou samozřejmě muset projít autoškolou a absolvovat tzv. pre-test. S největší pravděpodobností však v tomto volebním období Accompanied Driving prosazen nebude.

„Postautoškolový syndrom“

Nezřídka se ti opravdu nezkušení řidiči (tj. řidiči v období těsně po autoškole) při jízdě snaží zjistit meze svých schopností. Mají tendenci jezdit neukázněně ne proto, že by chtěli někomu ublížit, ale proto, že si prostě chtějí vyzkoušet chování vozidla.

Často je toto chování přítomné u těch řidičů, kteří za volant poprvé usedli až v autoškole. Během krátké doby se stanou vlastníky řidičského oprávnění, avšak s takto nabytou svobodou nedokážou správně naložit.


Novinky


Pneu Stacho Vsetín

Provozní doba

  • Pondělí 8:00 16:00 h
  • Úterý 8:00 16:00 h
  • Středa 8:00 16:00 h
  • Čtvrtek 8:00 16:00 h
  • Pátek 8:00 16:00 h
  • Sobota 9:00 12:00 h
  • Neděle Zavřeno

Kde nás najdete?

Pneu Stacho Vsetín

Ohrada 2069, 755 01, Vsetín

Telefon: (+420) 571 423 399
(+420) 603 540 787

E-mail: pneu.stacho@post.cz


Facebook