Motoristické protipovodňové desatero

Pneu Stacho Vsetín » Novinky » Motoristické protipovodňové desatero 

O tom, jak nebezpečné až smrtící dokáží být povodně, se každoročně na vlastní kůži přesvědčí řada lidí. Umí zabíjet, demolovat budovy, dokáží zcela zničit úrodu. Dovedou však mnohem více, a to např. udělat z nového automobilu během chvilky hromadu šrotu. Do následujícího článku jsme se pokusili dát pár informací týkajících se postupu před, při a po povodni, abychom co možná nejvíce eliminovali škody na vozidlech. Za prvé je však nezbytné zdůraznit prevenci. Pokud se očekává příchod přívalových dešťů, meteorologové vydali výstrahu a my parkujeme v místech, která jsou náchylná k zatopení, neměli bychom otálet a jít vozidlo o pár set metrů přeparkovat na bezpečnější místo. Bezpečnějším místem může být volné prostranství, kde nehrozí zátopa, ale také např. garáž některého z rodinných příslušníků. Je nezbytné uvědomit si, že říkat si „to nic nebude“, „to přejde“ se nemusí ukázat jako zcela správné a pak už je samozřejmě pozdě. V případě očekávaného silného větru či krupobití pak zvažte využití některého z podzemních či jinak chráněným parkovišť. Jen jedna jediná větev o průměru více než 10 cm dokáže zapříčinit, že bude vaše auto vhodné pouze do šrotu.

Ošetření vozidla po zatopení

V případě, že se nám i přes veškerou prevenci nepodařilo vozidlo uchránit před zatopením, je nutné vědět, že ještě větší škody než samotné zatopení můžeme způsobit my neopatrným a nevhodným zacházením. Voda je smrtelné nebezpečí zejména pro motor a elektroniku a je nezbytné zjistit, do jaké míry zatopení sahalo. Pokud se voda prokazatelně nedostala přes kola, je pravděpodobné, že vozidlo nebude nijak zásadně poškozeno. Pokud však voda vyšplhala do výše motoru (tzn. že kapota byla pod vodou), je velmi pravděpodobné, že došlo k poškození autobaterie či právě mechanických dílů v motoru. Nezřídka se bohužel stává, že je vozidlo zatopené až po střechu, převrácené či dokonce nesené proudem povodňové vlny až několik desítek metrů. V takovém případě je bohužel nutné se připravit i na ten nejhorší scénář, kterým je nutnost koupení nového vozidla.

Zásadním krokem ještě před odtahem vozidla do autorizovaného servisu je odpojení autobaterie. Jak bylo řečeno, voda má nejničivější účinky na veškerou elektroniku, která je pod napětím a kde existuje riziko zkratu. Před jakoukoliv manipulací s vozidlem je nutné vyčkat, až se celé kompletně prosuší. Určitě nestartujte a nechte vozidlo odtáhnout do servisu na diagnostickou prohlídku. Kromě elektroniky a motoru mohlo dojít také k poškození brzd, elektronických stabilizačních systémů apod.

Kontaktujte pojišťovnu

Pokud jste si před pojistnou událostí uzavřeli pojištění proti živelné pohromě či havarijní pojištění, které v sobě pojištění proti živelné pohromě zahrnuje, kontaktujte svou pojišťovnu. V případě, že jste tak neučinili, nemáte na žádné odškodnění nárok. V případě poškození vodou nelze nárokovat ani tovární záruku ani jakoukoliv jinou záruku (některé autobazary dávají např. záruku 6 měsíců/10.000 km na jimi prodávaná vozidla). Pokud tedy žijeme v oblasti, která je na povodně náchylná či se v ní často vyskytujeme, určitě se toto pojištění vyplatí uzavřít.

Při koupi ojetiny pozor

Zatopená vozidla, o jejichž prodej některé autobazary velmi usilují, se dají rozdělit do dvou skupin. V první z těchto skupin jsou levně nakoupená vodou poškozená vozidla dovážená ze zemí západní Evropy, jež autobazary za minimální cenu nakoupí, uvedou do takového stavu, že laik není téměř schopen poznat, že vozidlo bylo zatopeno, a následně jej za „plnou“ či téměř plnou cenu prodají. V druhé skupině jsou pak automobily původem z Čech, kterých se z důvodu poškození či náchylnosti k poškození v důsledky záplavy chce rychle a za plnou cenu majitel zbavit. Problémy jsou zejména u novějších vozidel, která již při zatopení po podlahu mohou vykazovat poruchy v elektronických systémech, které se právě u podlahy nacházejí.

Navzdory tomu, že bývají stopy po zatopení často velmi šikovně zamaskované a na první pohled nepatrné, je i laik schopný vážněji zatopené vozidla identifikovat. Nejprve je vhodné podívat se pod plastové části v interiéru a zkontrolovat, zda tam nejsou přítomna zrnka písku či bahna, příp. zda tyto části nejsou jinak poškozeny (zvlněný povrch, neobvyklé zabarvení apod.). Dále je nutné zjistit stav čalounění ve dveřích, prahové lišty a sedačky. Ve voze by neměly být žádné skvrny, nesmí být cítit zápach bahna. Při testovací jízdě, která by měla být ve všech bazarech samozřejmostí, se vyplatí vyzkoušet klimatizaci, funkci brzd, zda lze snadno řadit apod. Drzost některých českých bazaristů by mohla hory přenášet, a proto s sebou ke koupi vezměte i notnou dávku ostražitosti a připravenosti.


Novinky


Pneu Stacho Vsetín

Provozní doba

  • Pondělí 8:00 16:00 h
  • Úterý 8:00 16:00 h
  • Středa 8:00 16:00 h
  • Čtvrtek 8:00 16:00 h
  • Pátek 8:00 16:00 h
  • Sobota 9:00 12:00 h
  • Neděle Zavřeno

Kde nás najdete?

Pneu Stacho Vsetín

Ohrada 2069, 755 01, Vsetín

Telefon: (+420) 571 423 399
(+420) 603 540 787

E-mail: pneu.stacho@post.cz


Facebook