Auto jako dědictví. Problémy, do kterých se můžete dostat, a pár rad, jak jim čelit

Pneu Stacho Vsetín » Naše tipy » Auto jako dědictví. Problémy, do kterých se můžete dostat, a pár rad, jak jim čelit 

Třebaže se v rámci vypořádávání dědictví většinou vedou nejlítější boje o nemovitý či velmi cenný majetek, bez povšimnutí se nemusí ocitnout ani věci movité. No a mezi ně patří samozřejmě i auta. V dnešním článku se proto společně budeme zaobírat postupy, které je vhodné volit tehdy, je-li skutečně předmětem dědictví motorové vozidlo. Vlastně to ani nemusí automobil. Kromě motocyklů může jít klidně třeba i o traktor, sekačku, sněžný skútr atp .

Před vypořádáním dědictví je možné motorové vozidlo dále používat. Ovšem pouze za určitých podmínek

Občas se tvrdí, že vůz, který je součástí dědického řízení, není možné do jeho úplného ukončení používat. Není tomu tak. Určitá omezení zde ale platí. Prvním z nich jsou rozepře mezi případnými dědici. Konkrétně u auta je velice složité si představit, že by jej užívalo např. 5, 8 či 10 potenciálních dědiců. Pokud by se tedy v rámci dědictví rozhodovalo např. o nový vůz v určité ceně, bude nutné předpokládat, že po nějaké době užívání hodnota tohoto vozu klesne, a to klidně o statisíce. Pokud za takové snížení hodnoty bude zodpovědný pouze jeden konkrétní dědic zatímco ostatní z provozu auta žádný užitek nemají, je možné, že během vypořádávání dědictví na tuto skutečnost upozorní. Určitou nevýhodou pak je možnost užívat vůz pouze po dobu platnosti povinného ručení, které uzavřel zemřelý. Novou smlouvu totiž může uzavřít pouze majitel, o kterém však ještě v rámci dědického řízení nemuselo být rozhodnuto.

Zahraniční cesta s nepřepsaným vozem může být problém

V některých zemích, ať už v rámci EU či mimo ni, může být problém řídit vůz, jehož majitelem nejste vy sami. V podobném případě budete, rozhodnete-li se za hranice vycestovat s autem, u kterého právě probíhá dědické řízení. Situace je běžně řešitelná plnou mocí. V tomto případě však nepochodíte, ledaže byste nebožtíka probudili a přiměli ho plnou moc podepsat.

Všechny pojistky uzavřené zemřelým platí dál. Ujistěte se ale, kdy jejich platnost končí. Může to být i pár dnů po smrti

Povinné ručení či třeba havarijní pojistka platí i po smrti pojistitele. V případě nehody dosud nevypořádaného vozu se tedy nemusíte bát, že by uhrazení případné škody šlo pouze na váš vrub. Ovšem pozor. Poměrně snadno totiž můžete přehlédnout, kdy končí platnost např. povinného ručení. Pokud vůz budete i dále provozovat, hrozí vám tučné sankce.

Ekologická daň se na zděděné vozy nevztahuje. Při prodeji ji však musí zaplatit kupec

V případě, že zdědíte vůz, na který se vztahuje povinnost platit ekologickou daň, můžete být klidní. Dědicové jsou od ní oproštěni. Pokud se ale rozhodnete auto dále prodat, bude tuto daň muset uhradit kupec. To pak samozřejmě sníží cenu vozu i jeho prodejnost. To činí zejména ze skutečně starých vozů auta téměř neprodejná. Určitou možností, jak ekologickou daň obejít, je pak prodat vůz osobě, která je držitelem průkazu ZTP. To ale není vždy proveditelné, nehledě na skutečnost, že veškeré právní úkony by pak musela provádět právě tato osoba.


Novinky


Pneu Stacho Vsetín

Provozní doba

  • Pondělí 8:00 16:00 h
  • Úterý 8:00 16:00 h
  • Středa 8:00 16:00 h
  • Čtvrtek 8:00 16:00 h
  • Pátek 8:00 16:00 h
  • Sobota 9:00 12:00 h
  • Neděle Zavřeno

Kde nás najdete?

Pneu Stacho Vsetín

Ohrada 2069, 755 01, Vsetín

Telefon: (+420) 571 423 399
(+420) 603 540 787

E-mail: pneu.stacho@post.cz


Facebook